Oldal kiválasztása

Ének-zene 4. NT-00405/Z/1

Szerző(k): Szabó Helga

Eredeti ár: 1460 Ft

Tantárgy:Ének-zene Évfolyam:4. A tankönyvjegyzéken szerepel. Az emelt óraszámú 4. osztály tankönyve jól áttekinthetően építkezik. Az előző évek előkészí...tése után tudatosul és összegeződik a régi és új stílusú népdalok jellegzetessége. A magyar népzenei anyagból kiindulva újabb zenei világ bontakozik ki: régi magyar táncok, régi magyar történeti és egyházi énekek, szomszéd népek dalai, középkori európai műzene, nyugat-európai kánonok, Bartók és Kodály népdalgyökerű zenéje. Ritmikai és dallami világában a magyar népzenétől idegen zenei elemekre kerül sor, melyekkel a következő évek stílusjegyei alapozódnak. A csoportos éneklés egyszólamúsága mellett a többszólamú ének egyre gazdagabb zeneirodalomból meríthet. Kodály Zoltán Bicinia Hungarica füzeteiből, Bartók kórusaiból, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet biciniumaiból szebbnél-szebb darabok éneklésére nyílik lehetőség. A Zsigmond-kori Húsvéti ének a 15. sz.-i vallásos zenei világot idézi, kedvelt darabja a tankönyvnek. A tankönyv szerkezetében folyamatos gondolkodás érvényesül az énekes és hangszeres darabok egymást kiegészítő időbeli és stílusbeli kapcsolatával. Korszerű az integráció alkalmazása dallamdíszítés és díszítőművészet, a lakodalmas népszokás teljes átélése és régi magyar táncok hangszeres muzsikája között. Ezek és a régmúlt századok európai dallamai, mindezek együttvéve a középkori egyszólamúság és reneszánsz többszólamúság megértésére készít elő. A készségfejlesztésben elsősorban a magyar népdalok stílusmeghatározó ismerete, a parlando, rubato, kis hangterjedelmű dalok recitáló dallamköre, a 3/4, a 3/8, a 6/8 a magyar népdalban és a 3/8 és a 2/8 váltakozása a meghatározó. A lakodalmas népszokás egy részének kottáról való megtanulása, a párbeszédek dramatizálása a lakodalmas játék során forrása lehet a különleges hangulatú óráknak. A hangszeres tánczenét megszólaltathatják a hangszeren tanulók Kodály Háry János daljátékával történő ismerkedés a dramatizált előadás értékes, népszerű forrása. A francia, német, angol kánonok a későbbi funkciós zenei tanulmányok előhírnökei. A szlovák népdalok és a Bartók-szemelvények olvasásánál a líd hangsor, más zenével kapcsolatban a dúr és moll tonalitás megfigyelésére van lehetőség. A kérdés-felelet szerkezetű dallamokban a periódusszerkesztés előkészítésével találkoznak a gyermekek. Az abszolút rendszer ismerete a 3 kereszt és a 3 bé előjegyzésig bővül. A hangközismeret a tiszta kvart, a kis és nagy szext hangközök tudatosításával, sokféle gyakorlásával válik hallásfejlesztővé. Az improvizáció forrása az évi ismeretek játékos alkalmazása. A furulyajáték anyaga a megismert ritmikai, metrikai, dallami elemek használata. A dúr és moll tonalitás, a ri-di-ma módosítások játéka.

Készleten

Vásárold meg ezt a könyvet és 1 pontot gyűjthetsz vele!

További információk

További információk

Író

Szabó Helga

Kiadó

Nemzeti Tankönyvkiadó

ISBN

9789631946703

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0